Cijevi

1. Šavne cijevi (okrugle, kvadratne i pravougaone/pravokutne)

Čelične šavne cijevi izrađuju se od „beskonačnih“toplovaljanih i hladnovaljanih čeličnih traka čija debljina odgovara debljini stijenke buduće cijevi, a širina njenom obimu. Traka se po dužini provlači kroz posebnu matricu koja joj daje oblik cijevi. Zatim slijedi uzdužno zavarivanje cijevi, kalibriranje, rezanje na potrebnu dužinu, normalizacija, sortiranje i pakovanje.Ove cijevi imaju široku oblast primjene. Koriste se u proizvodnji metalne galanterije, za opšte potrebe u mašinstvu, bravarskoj proizvodnji, auto industriji, u čeličnim konstrukcijama, poljoprivrednoj industriji, izradi skelskih konstrukcija, proizvodnji namještaja i slično.

Najčešće se primjenjuju kvalitet DD11, S235JR (toplovaljane) i DC01 (hladnovaljane cijevi).

cijevi-2[1].jpg - Cijevi                                cijevi-1[1].jpg - Cijevi                               cijevi-3[1].jpg - Cijevi
cijevi-5[1].jpg - Cijevi
cijevi-4[1].jpg - Cijevi

2. Bešavne cijevi

Tehnološki postupak izrade čeličnih bešavnih cijevi sastoji se od tri koraka: izrade šupljeg tijela (čahure), izrade cijevi iz čahure i završne operacije. Najpoznatiji postupak dobivanja šupljeg tijela je tzv. Mannesmannov postupak pomoću para dvostrukih konusnih valjaka koji se rotiraju u istom smjeru. Između tih valjaka propušta se užareni čelični ingot koji, osim rotacijskog, dobija i translatorno (pravolinijsko) gibanje izazvano međusobno kosim položajem valjaka. Zbog ta dva kretanja u sredini ingota dolazi do razdvajanja metala. U nastali otvor ulazi trn, tako da između trna i valjaka dolazi do valjanja stijenke čahure. Ovako obrađene čahure se nakon ponovnog zagrijavanja valjaju u bešavne cijevi, pri čemu se stijenke stanjuju, a cijevi istodobno izdužuju. Postupak se izvodi pomoću kalibriranih valjaka i trna. Razmak između valjaka određuje vanjski promjer cijevi, a promjer trna unutarnji. Završne operacije se sastoje od smanjivanja (reduciranja) cijevi valjanjem, kalibriranja, ravnanja, rezanja i pakovanja.

Bešavne cijevi poznate su i kao „plinske cijevi“, jer su uglavnom predviđene sa protok različitih fluida. Podnose veća opterećenja, imaju bolja mehanička svojstva i visok stepen sigurnosti.

Standardni kvaliteti su: P235TR1 (bešavne čelične cijevi za opštu namjenu) i P235GH (bešavne čelične cijevi za kotlove/sudove pod pritiskom).

besavne[1].jpg - Cijevi

3. Pocinčane cijevi

Pocinčane cijevi su otporne na koroziju. U ponudi su pocinčane cijevi sa mufnom i navojem (deblja stijenka) koje se uglavnom koriste kod vodoinstalaterskih radova, te cijevi sa ravnim krajem (tanja stijenka), a koje se koriste kod izrade plastenika, stubova za saobraćajne znakove itd.

pocincane[1].jpg - Cijevi

4. Hidroispitane cijevi

Riječ je o crnim šavnim cijevima koje su , kako sam naziv kaže, hidroispitane na pritisak od 50bara. Stoga se mogu koristiti za protok fluida u manjim sistemima i instalacijama.

5. ZP profili

ZP profili ili profili za građevinsku bravariju izrađuju se u svim mogućim oblicima, čime udovoljavaju posebnim zahtjevima projektanata. U Euro-metalima su u ponudi ZP-L, ZP-T i ZP-Z profili. Odlikuju se velikom dimenzionom preciznošću za izradu bravarije. Posjeduju dobro stanje površine što daje prikladnu osnovu za nanošenje zaštitnih premaza od korozije.

zp[1].jpg - Cijevi
zp-2[1].jpg - Cijevi