Šipkasti čelici

U ponudi su toplovaljani, kovani i hladno vučeni šipkasti čelici za sljedeće namjene:

1. Konstrukcijski
2. Za poboljšanje
3. U poboljšanom stanju
4. Za cementaciju
5. Čelici za automate
6. Alatni čelici
7. Žice

Opšta podjela čelika je prikazana u narednoj tabeli:

tabela[1].jpg - Šipkasti čelici

1. Konstrukcijski (ugljenični) čelici

Konstrukcijski (ugljenični) čelici nalaze primjenu za izradu raznih konstrukcija (dizalice, nosači), u građevinarstvu (mostovi), mašinskoj industriji (dijelovi vozila, brodske konstrukcije, dijelovi mašina), industrija nafte i sl. Ovi čelici se primjenjuju u sirovom stanju (bez termičke obrade).

OKRUGLI ČELIK

OKRUGLI[1].jpg - Šipkasti čelici
OKRUGLI-2[1].jpg - Šipkasti čelici

KVADRATNI ČELIK

KVADRATNI[1].jpg - Šipkasti čelici
KVADRATNI-2[1].jpg - Šipkasti čelici

PLOSNI ČELIK (FLAH)

plocni[1].jpg - Šipkasti čelici

2. Čelici za poboljšanje

Čelici za poboljšanje mogu biti ugljenični (nelegirani) i niskolegirani, koji postupkom termičke obrade (kaljenje i popuštanje) postižu odgovarajuće čvrstočne osobine, ali i potrebnu žilavost. Ovi čelici se najčešće koriste u mašinskoj industriji (izrada osovina i vratila), autoindustriji, namjenskoj industriji, brodogradnji, metalopreradi (izrada vijaka, klinova, poluga i sl.).

poboljsanje[1].jpg - Šipkasti čelici
poboljsanje-2[1].jpg - Šipkasti čelici
Glavna karakteristika poboljšanih čelika je da su kaljeni u vodi s temperature oblikovanja, te dodatno popušteni pri temperaturi 680-710 °C, pri čemu se postižu odgovarajuće čvrstočne osobine, ali i potrebna žilavost. Imaju istu, ili sličnu primjenu kao i čelici za poboljšanje.


3. Čelici za cementaciju

Čelici za cementaciju predstavljaju grupu čelika, kojima se nakon obrade, odvajanjem čestica, naugljičava vanjski (površinski) sloj. Nakon naugljičenja vanjskog sloja, provodi se kaljenje, kako bi se postigla visoka otpornost vanjskog sloja na trošenje, te povišena žilavost nenaugljičene jezgre. Čelici za cementaciju prije naugljičenja uglavnom sadrže 0,1-0,2 % C, a nakon naugljičenja vanjski sloj sadrži 0,8-0,9 % C. postupak naugljičenja naziva se cementacija. Ovi čelici se koriste u mašinskoj industriji (izrada zupčanika idrugih prenosnika), namjenskoj industriji (izrada oružja), brodogradnji, metalopreradi i sl..

4. Čelici za automate

Čelici za automate su namijenjeni su za izradu dijelova na visokoproduktivnim automatskim strojevima. Osnovna karakteristika im je bolja obradivost, u odnosu na druge čelike. Sposobnost obrade ovi čelici postižu pomoću izmjenjenog hemijskog sastava kojim se pospješuje stvaranje uključaka, koji omogućuju stvaranje lomljive i kratke strugotine.

5. Alatni čelici

Alatni čelici su plemeniti ugljenični ili legirani čelici sa udjelom ugljika od 0,6 % do 2,06 % ili legirani (uglavnom sa Cr, W, V, Mo, Co), a koristi se za izradu alata. Osnovna svojstva koja alatni čelici moraju posjedovati su otpornost na trošenje i visoka udarna izdržljivost. Proizvodni (ekonomski) zahtjevi i svojstva prema alatnim čelicima su: mogućnost obrade alata odvajanjem čestica, visoka zakaljivost, visoka prokaljivost, neznatna promjena dimenzija tokom rada, mogućnost obrade, otpornost na koroziju, mogućnost poliranja, ekonomičnost itd.

6. Nudimo žice sljedećih tipova i dimenzionalnog asortimana

  • Svijetlotvrda žica za eksere, dimenzije od 1,40 – 10,0 mm
  • Žarena žica, dimenzije od 1,40 – 3,4 mm
  • Pocinčana žica, dimenzije od 1,80-4,50 mm
  • Žice za galvansku zaštitu, dimenzija 2,0-10,0 mm