Euro-Metali i Euro-Roal, članice Hifa-Oil Group, donirale 20.000KM za obrok socijalno ugroženim stanovnicima općina Doboj Jug, Tešanj i Usora

Euro-Metali i Euro-Roal, članice Hifa-Oil Group, donirale 20.000KM za obrok socijalno ugroženim stanovnicima općina Doboj Jug, Tešanj i Usora

Kompanije Euro-Metali i Euro-Roal, članice grupacije Hifa-Oil, odlučile su kroz udruženo djelovanje kao dvije sestrinske kompanije donirati po 10.000 KM, odnosno ukupno 20.000 KM, za podršku radu Društva Crvenog križa/krsta BiH. Donirana sredstva bit će upotrebljena za sufinansiranje solidarnih obroka za socijalno ugrožene stanovnike u općinama Doboj Jug, Tešanj i Usora.

Crveni križ općine Doboj Jug 2018. godine pokrenuo je solidarnu akciju za finansiranje obroka najugroženijim kategorijama stanovništva na ovom području. Ova akcija uspješno se realizuje upravo kroz podršku Crvenog križa i zahvaljujući donatorima koji sufinansiraju nabavku i podjelu obroka.

Trenutno je 35 korisnika s područja općina Doboj Jug, Tešanj i Usora u stanju potrebe za svakodnevim obrokom i za njih će donirana sredstva biti upotrebljena. Donaciju od 20.000 KM predstavnicima Crvenog križa/krsta Doboj Jug uručili su Admir Djedović, direktor kompanije Euro-Roal i Jasmin Subašić, direktor kompanije Euro-Metali.

„Iskreno se zahvaljujemo kompanijama Euro-Roal i Euro-Metali na učinjenom humanitarnom djelu kako bi naša humanitarna akcija ''Solidarni obroci za najugroženije sa područja Doboj Juga, Tešnja i Usore“ mogla biti nastavljena i u narednom periodu. Zahvalu dugujemo i Hifa-Oil grupaciji, vlasnicima i direktorima koji su prepoznali potrebu za brigu o najugroženijim na našem području“, poručio je Sulejman Kurbašić, sekretar Crvenog križa Doboj Jug.

Broj korisnika kuhinja širom naše zemlje u posljednje vrijeme se povećava što je rezultat visokih stopa inflacije i svjetskih previranja s kojima se naša država teško nosi. Euro-Metali i Euro-Roal kao društveno odgovorne kompanije smatraju da trebaju dati svoj doprinos u ovim izazovnim vremenima te su zahvaljujući uspješnom poslovanju u protekloj godini bili su u mogućnosti donirati sredstva onima kojima je najpotrebnije.

Prema nekim procjenama oko 700 hiljada građana u našoj zemlji živi na granici siromaštva, a podaci Ujedinjenih nacija govore da je svako šesto domaćinstvo siromašno. Briga o onima koji ne mogu sebi obezbijediti svakodnevni obrok je plemenit posao koji Crveni krst/križ općine Doboj Jug obavlja s velikom posvećenošću i dobrotom. Iz kompanija Euro-Metali i Euro-Roal ističu da su sretni što su mogli dati mali doprinos u tako značajnom društvenom djelovanju te namjeravaju i ubuduće biti na raspolaganju za svaki vid podrške i pomoći ovom projektu.